De kelten

We hebben er vaak een wat vaag, beperkend … en zelfs foutief beeld van!

Maar wie zijn de Kelten?